ผู้สมัครเลือกตั้งประธานรุ่น นรจ.ทร. 22

1. จ.อ. ต่อชัย มีชูชีพ 
ประธานกรรมการ. บ. Dang Garment. co.ltd.2. พ.จ.อ. วิทยา ลักษวุธ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด


3. น.ท. ไพทูรย์ บุญแช่ม
ผู้บังคับกองพันฝึกที่ 2 กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

4. น.ท.มานพ พรายมี 
หัวหน้าบัญชีพล กพ.กร.

Print Email

งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ ประจำปี 2557 ( จัดปี 2558 )

งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ ประจำปี 2557 ซึ่งดำเนินการจัดงานโดย กลุ่มเพื่อนเหล่าอิเลคทรอนิค และสื่อสาร โดยมีประธาน กลุ่มฯ ร.ท.ทวีป (ชื่อเดิม) เป็นหัวเรือใหญ่ ปีนี้จัดงานที่ หอประชุมใหญ่ของ TOT แจ้งวัฒนะ

ครั้งนี้มีการเลือกตั้งประธานรุ่น ซึ่งนับเป็นก้าวใหม่ในการบริหารจัดการ กิจกรรมของรุ่นอย่างเป็นทางการ ต้องติดตามดูกันครับ ว่าใครจะเป็นผู้ที่เสียสละ และได้รับการไว้วางใจจากเพื่อน ๆ 

Print Email

  • 1
  • 2

EasySocial Albums

No photos available