• ผลการเลือกประธานรุ่น นรจ.ทร. 22
  จ.อ.ต่อชัย มีชูชีพ 29 คะแนน
  พ.จ.อ.วิทยา ลักษวุธ 54 คะแนน
  น.ท.ไพฑูรย์ บุญแช่ม 14 คะแนน
  น.ท.มานพ พรายมี 65 คะแนน
  ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานรุ่น คนใหม่ครับ
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
Unable to load tooltip content.

EasySocial Albums

No photos available