เชิญเพื่อน ทร. 22 นอกราชการ และตำรวจ

Written by Super User. Posted in Uncategorised

ขอเชิญเพื่อน ทร. 22 นอกราชการ และตำรวจ พบปะสังสรร เพื่อโหวตหาตัวแทนคนนอก เข้าร่วมทำงาน เป็นกรรมการ ในคณะทำงานของประธานรุ่น น.ท.มานพ พรายมี วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 2558 ณ ร้านสามเสนวิลล่า ราชพฤกษ์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

Print