ผลการเลือกประธานรุ่น นรจ.ทร. 22


รวมผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 167 ท่าน ผลของคะแนนมีดังนี้

- จ.อ.ต่อชัย มีชูชีพ 29 คะแนน
- พ.จ.อ.วิทยา ลักษวุธ 54 คะแนน
- น.ท.ไพฑูรย์ บุญแช่ม 14 คะแนน
- น.ท.มานพ พรายมี 65 คะแนน
- ไม่ประสงค์ออกเสียง 5 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานรุ่น คนใหม่ น.ท.มานพ พรายมี ครับ

     

     

Print Email

EasySocial Albums

No photos available