ผู้สมัครเลือกตั้งประธานรุ่น นรจ.ทร. 22

Written by Super User. Posted in Uncategorised

1. จ.อ. ต่อชัย มีชูชีพ 
ประธานกรรมการ. บ. Dang Garment. co.ltd.2. พ.จ.อ. วิทยา ลักษวุธ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด


3. น.ท. ไพทูรย์ บุญแช่ม
ผู้บังคับกองพันฝึกที่ 2 กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

4. น.ท.มานพ พรายมี 
หัวหน้าบัญชีพล กพ.กร.

Print