ผู้สมัครเลือกตั้งประธานรุ่น นรจ.ทร. 22

1. จ.อ. ต่อชัย มีชูชีพ 
ประธานกรรมการ. บ. Dang Garment. co.ltd.2. พ.จ.อ. วิทยา ลักษวุธ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด


3. น.ท. ไพทูรย์ บุญแช่ม
ผู้บังคับกองพันฝึกที่ 2 กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

4. น.ท.มานพ พรายมี 
หัวหน้าบัญชีพล กพ.กร.

Print Email

EasySocial Albums

No photos available