งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ ประจำปี 2557 ( จัดปี 2558 )

Written by Super User. Posted in Uncategorised

งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ ประจำปี 2557 ซึ่งดำเนินการจัดงานโดย กลุ่มเพื่อนเหล่าอิเลคทรอนิค และสื่อสาร โดยมีประธาน กลุ่มฯ ร.ท.ทวีป (ชื่อเดิม) เป็นหัวเรือใหญ่ ปีนี้จัดงานที่ หอประชุมใหญ่ของ TOT แจ้งวัฒนะ

ครั้งนี้มีการเลือกตั้งประธานรุ่น ซึ่งนับเป็นก้าวใหม่ในการบริหารจัดการ กิจกรรมของรุ่นอย่างเป็นทางการ ต้องติดตามดูกันครับ ว่าใครจะเป็นผู้ที่เสียสละ และได้รับการไว้วางใจจากเพื่อน ๆ 

Print